งานศพเป็นงานแสดงถึงความเสียใจและความสูญเสียของคนที่รู้จักและญาติผู้เสียชีวิต แต่เมื่อพูดถึงงานศพ ก็อดที่จะไม่นึกถึงพวงหรีดไม่ได้ เพราะว่าพวงหรีดก็นับได้ว่าเป็นสิ่งของที่มักจะนำมามอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต เพื่อแทนความรู้สึกอาลัยและเสียใจ แล้วสงสัยกันไหม ว่าพวงหรีดหลังจากเสร็จพิธีแล้วถูกจัดการอย่างไร

พวงหรีดหลังจากเสร็จพิธีงานศพถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน

หลังการทำพิธีศพเสร็จสิ้นแล้วพวงหรีดมักจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1. วัด : กรณีพวงหรีดเป็นดอกไม้สด ส่วนใหญ่วัดจะรับจัดการนำไปทำปุ๋ยหรือเผาทำลาย

2. ญาติผู้รับ : ญาติผู้รับอาจเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำไปประดับที่บ้าน หรือบริจาคต่อให้วัด

3. ร้านขายพวงหรีด : พวงหรีดสามารถนำกลับไปเอง หรือแจ้งร้านพวงหรีดให้มารับคืนได้

4. บริจาค : ปัจจุบันมีบริการรับบริจาคพวงหรีดดอกไม้สดเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นปุ๋ย หรือวัสดุสำหรับงานประดิษฐ์มากมาย

วิธีการจัดการับพวงหรีดหลังเสร็จพิธี

นอกจากการนำพวงหรีดไปจัดเก็บแล้ว ก็จะมีวิธีการจัดการหรือใช้ประโยชน์จากพวงหรีดแต่ละชนิด มีวิธีแตกต่างกันออกไป ดังนี้

พวงหรีดดอกไม้สด : มักจะนำไปทำเป็นปุ๋ย เผาทำลาย บริจาคให้วัด หรือทางญาติผู้เสียชีวิตก็จะนำกลับไปประดับที่บ้าน

พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ : นำกลับไปใช้ใหม่ บริจาคให้วัด นำไปรีไซเคิล

พวงหรีดผ้า : นำไปบริจาคให้วัด หรือนำผ้ากลับไปใช้ใหม่

พวงหรีดพัดลม : นำไปบริจาคให้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือผู้ยากไร้

สุดท้ายแล้วการเลือกใช้พวงหรีดก็มีปัจจัยเหตุผลหลักเป็นการแสดงถึงความเสียใจหรือไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต ซึ่งถ้าสงสัยว่าพวงหรีดที่นำไปจะถูกจัดการอย่างไร แนะนำให้สอบถามญาติของผู้รับว่าต้องการจัดการพวงหรีดอย่างไร หรือแจ้งร้านพวงหรีดล่วงหน้าหากต้องการให้มารับคืนอีกทางคือการเลือกพวงหรีดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น พวงหรีดผ้า พวงหรีดพัดลม เพื่อนำไปใช้งานต่อ