การเลือกดอกไม้ในงานศพมักจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและศาสนาของแต่ละชนชาติ ดังนั้น ดอกไม้ที่ใช้ในงานศพอาจมีความหมายและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในวัฒนธรรมนั้นๆ ดังนี้คือคู่ของดอกไม้ที่มักจะใช้ในงานศพของบางวัฒนธรรม

ดอกไม้งานศพที่มักถูกเลือกใช้ในงานศพของแต่วัฒนธรรม

1. ดอกลิลลี่สีขาว (White Lilies)

เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความสงบสุข และความมีศีลธรรมในศาสนาคริสต์ มักใช้ในพิธีศพของชนชาติตะวันตก

2. ดอกกุหลาบสีดำ (Black Roses)

ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเสียใจและความเศร้าโศก มักใช้ในบางพิธีศพของสังคมตะวันออก

3. ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemums)

เป็นสัญลักษณ์ของความเสียใจและความทรงจำในวัยทองคำ นิยมใช้ในพิธีศพของชนชาติญี่ปุ่น

4. ดอกกล้วยไม้ (Orchids)

ใช้ในงานศพของชนชาติจีนเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนและความงดงามของชีวิต

5. ดอกไม้ทั่วไป (Public Flowers)

มีความหมายเป็นดอกไม้ต่างๆ อย่างเช่นดอกไม้กุหลาบ (Roses), หรือดอกลิลลี่ (Lilies), ถูกใช้ในหลายวัฒนธรรมเพื่อแสดงความเศร้าและการเป็นส่วนหนึ่งของความเสียใจที่เสียใจ

ความหมายและการใช้งานของดอกไม้งานศพอาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและศาสนาของแต่ละชนชาติและสังคม จึงควรทราบและให้ความสำคัญกับบริบททางวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาถึงการเลือกใช้ดอกไม้ในงานศพให้เหมาะสมกับผู้ที่เสียชีวิตไป