ความปลอดภัยในโลก IT หรือ Cybersecurity คือ การป้องกันข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์จากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขข้อมูล การทำลายข้อมูล และการขัดขวางการทำงานของระบบ

การโจมตีทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นได้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์เครือข่าย

  • ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม รหัสผ่านที่รัดกุมควรมีความยาวอย่างน้อย 12 อักขระ และประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ ไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำกับเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ
  • เปิดใช้งานการยืนยันแบบสองปัจจัย (2FA) การยืนยันแบบสองปัจจัยเป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ต้องใช้รหัสผ่านและรหัสยืนยันจากอุปกรณ์อื่นในการเข้าสู่ระบบ
  • อัปเดตซอฟต์แวร์และแพตช์ความปลอดภัยอยู่เสมอ ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยมักมีช่องโหว่ที่อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้ประโยชน์ได้
  • ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์สามารถช่วยตรวจจับและลบมัลแวร์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
  • ระมัดระวังในการคลิกลิงก์และเปิดไฟล์แนบ ลิงก์และไฟล์แนบที่มาจากแหล่งที่ไม่รู้จักอาจเป็นอันตรายได้
  • สร้างสำเนาข้อมูลสำรอง การสร้างสำเนาข้อมูลสำรองจะช่วยให้คุณกู้คืนข้อมูลของคุณได้ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณถูกโจมตี
  • สร้างแผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ แผนรับมือการโจมตีทางไซเบอร์จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์การโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์จะช่วยให้พนักงานสามารถรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และวิธีป้องกันตนเอง
  • ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์สามารถช่วยปกป้ององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามเหล่านี้ได้