พระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์มีความร้อนสูงเนื่องจากกระบวนการนิวเคลียร์ภายในนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในแกล้งของดวงอาทิตย์ นิวเคลียร์คือกระบวนการที่นิวตรอน (อิเล็กตรอน) ในนิวเคลียส (ส่วนกลาง) ของอะตอมรวมตัวกันเพื่อสร้างนิวตรอนใหม่ นิวเคลียร์นี้เรียกว่า นิวเคลียร์ของฮีลิอัม (helium nucleus) ซึ่งประกอบด้วยโปรตอน (protons) และนิวตรอน (neutrons) ซึ่งมีประจุบวกในนิวเคลียร์นี้

ในหลักการนิวเคลียร์นี้ ดวงอาทิตย์มีปริมาณของฮิดรอเจน (hydrogen) มากมายในส่วนของลูกดวง และแรงโน้มถ่วงของแรงดึงดูดแม่น้ำแร่ธรรมชาติของฮิดรอเจน (gravity) สร้างความดันและอุณหภูมิที่สูงในแกล้งดวงอาทิตย์ โดยการอุณหภูมิและความดันที่สูงเหล่านี้ทำให้นิวเคลียร์ของฮีลิอัมแตกตามกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชัน (nuclear fusion) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการปลดปล่อยพลังงานอย่างมาก นั่นทำให้พระอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงมากที่ประมาณ 15 ล้านองศาเซลเซียส (Celsius) ที่ส่วนที่ใกล้กับแกล้งดวงอาทิตย์ของมัน และมีความร้อนในระดับนี้ไปตามกัน

ดังนั้น ความร้อนสูงของพระอาทิตย์มาจากกระบวนการนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายในนั้น และความดันและแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงซึ่งก่อให้เกิดการแขวนลงกับพระอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในชั้นแกล้งของมัน นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พระอาทิตย์มีความร้อนสูงมาก